Kontakt


mr.sc. Ana Barišić
komunikolog, Lessac praktičar

VIA EDUKACIJE
VIA Edukacije terapeutskih priča i pripovijedanja VIA Edukacije (Lessac) komunikacijskih vještina

GSM +385 (0) 95 569 3858
viaradionice@gmail.com


Pronađite nas na karti